Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • MUVA22

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-72700
Behörighet: Grundläggande samt Musikvetenskap: Grundkurs (MUVA11) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Samuel Hällkvist, Denise Madsen Hult, Thomas Olsson, Anders Reuter

Information om ingående delar

  1. Metodkurs , 7,5 hp
  2. Konstmusiken fram till romantiken , 7,5 hp
  3. Filmmusik , 7,5 hp
  4. Teorikurs , 7,5 hp
En grammofonspelare för LP-skivor som står på en låg bokhylla.

Kompetensprofil: musikvetenskap

– om musikvetares kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15