lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Bedriver studier av framtidsskildringar i projektet "Den postantibiotiska eran: Folkliga föreställningar om antibiotikaresistens" som finansieras av Crafoord 2016/2018 tillsammans med etnolog Kristofer Hansson. I denna studie beforskar vi nätdiskussioner på Flashback och FamilljeLiv samt gör en folklivsundersökning tillsammans med Folklivsarkivet i Lund i enlighet med EPN-ansökan Dnr 2017/744.

Född 1979. fil.kand. Biologi (Göteborgs Universitet), fil.kand. Kulturvetenskap med samtidsinriktning (Malmö Högskola) och fil.mag. Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstad Universitet). fil. dr. Konsthistoria och visuella studier (Lunds Universitet).

Forskning

Avhandlingsprojekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Adam Brenthel

Affilierad forskare
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.brenthelhr.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30