Person

adam.brenthelhr.luse | 2018-02-27
Adam Brenthel

Affilierad forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.brenthelhr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Bedriver studier av framtidsskildringar i projektet "Den postantibiotiska eran: Folkliga föreställningar om antibiotikaresistens" som finansieras av Crafoord 2016/2018 tillsammans med etnolog Kristofer Hansson. I denna studie beforskar vi nätdiskussioner på Flashback och FamilljeLiv samt gör en folklivsundersökning tillsammans med Folklivsarkivet i Lund i enlighet med EPN-ansökan Dnr 2017/744.

Född 1979. fil.kand. Biologi (Göteborgs Universitet), fil.kand. Kulturvetenskap med samtidsinriktning (Malmö Högskola) och fil.mag. Medie- och kommunikationsvetenskap (Karlstad Universitet). fil. dr. Konsthistoria och visuella studier (Lunds Universitet).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (2 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (1 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (1 st)

Adam Brenthel

Affilierad forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post adam.brenthelhr.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15