Person

Björn Fritz

Universitetsadjunkt

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor

 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.fritzkultur.luse

Telefon 046–222 09 44

Rum LUX:C432

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är lärare inom ämnet konsthistoria och visuella studier. Du möter mig på de flesta av våra kurser, och i moment som rör konst, arkitektur eller design efter 1800, samt en del teoretiska moment.

Mina intressen i ämnet rör sig främst inom två fält: konst & teknik, där jag mest intresserar mig för datormedierade visuella miljöer och konst, samt kropp, sexualitet & bilder där jag mer än något annat skrivit om den manliga homosexuella kroppen i kulturen. Gemensamt för bägge dessa områden är att de omfattar bilder från många olika områden, också sådana som ligger långt utanför bildkonstens traditionella domäner. Som en konsekvens av detta behöver jag också undersöka många olika slags teorier och metoder som berör visuella fenomen.

Utöver detta har jag ägnat avsevärd tid åt fält som tangerar dessa; stadsplanering, arkitektur, design, fotografi och samtidskonst.

Forskning

Min nuvarande forskningsinsats består av ett tämligen långsamt arbete med min avhandling kring datorbaserade visuella miljöer.

Bokkapitel (3 st)

 • Fritz, B. (2010). Konsten i nätverket lever sitt egna liv. I Fagerström, L. & Haglund, E. (Red.) Plats, poetik och politik, samtida konst i det offentliga rummet (pp. 102-107). Arenagruppen.
 • Fritz, B. (2007). Angående det dokumentära. I Lindskog, K. & Cybinski, H. (Red.) Fotografi i Fokus 2007 (pp. 15-16). Fotografi i fokus.
 • Fritz, B. (2001). Udkast til den homoseuelle krops historie. I Gade, R. (Red.) Maskuliniteter, køn og kunst (pp. 49-70). Informations forlag.

Konferensbidrag (2 st)

 • Holst-Ekström, M., Hildeman Sjölin, C. & Fritz, B. (2010). Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt.
 • Fritz, B. (1999). Digitala objekt/digitala bilder. I Göthlund, A. & Tellgren, A. (Red.) Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie (pp. 15-20). Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

 • Fritz, B. (1999). Den korrekta dumheten om avbilden. Reflektioner kring Softcore och Ecce Homo. Res Publica, 106-118. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Undervisning

Björn Fritz

Universitetsadjunkt

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor

 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.fritzkultur.luse

Telefon 046–222 09 44

Rum LUX:C432

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30