lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lärare inom ämnet konsthistoria och visuella studier. Du möter mig på de flesta av våra kurser, och i moment som rör konst, arkitektur eller design efter 1800, samt en del teoretiska moment.

Mina intressen i ämnet rör sig främst inom två fält: konst & teknik, där jag mest intresserar mig för datormedierade visuella miljöer och konst, samt kropp, sexualitet & bilder där jag mer än något annat skrivit om den manliga homosexuella kroppen i kulturen. Gemensamt för bägge dessa områden är att de omfattar bilder från många olika områden, också sådana som ligger långt utanför bildkonstens traditionella domäner. Som en konsekvens av detta behöver jag också undersöka många olika slags teorier och metoder som berör visuella fenomen.

Utöver detta har jag ägnat avsevärd tid åt fält som tangerar dessa; stadsplanering, arkitektur, design, fotografi och samtidskonst.

Forskning

Om forskningen

Min nuvarande forskningsinsats består av ett tämligen långsamt arbete med min avhandling kring datorbaserade visuella miljöer.

Publikationer

Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Björn Fritz

Universitetsadjunkt
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Studierektor
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.fritzkultur.luse

Telefon 046–222 09 44

Rum LUX:C432

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30