lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap sedan januari 2014. Mitt projekt ingår i ramprojektet ”Knowledge in a digital world” som är ett samarbete mellan kulturvetenskapliga- och filosofiska institutionen (www.kdw.lu.se). Jag ingår i forskargruppen "Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle".

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur ungdomar använder sökmotorer i sin vardag. Jag intresserar mig för frågor kopplade till sökmotorer och informationskompetenser.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Cecilia Andersson

Doktorand
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post cecilia.anderssonkultur.luse

Rum LUX:C438

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30