lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Daniel Persson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post daniel.perssonkultur.luse

Rum LUX C411

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30