Person

Heidrun Führer

Universitetslektor

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post heidrun.fuhrerkultur.luse

Telefon 046–222 32 52

Mobil 073–989 62 36

Rum LUX:C340

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30

FD, universitetslektor vid Avdelningen för Kulturarbete och intermedialitet.

Jag disputerade 2003 på en avhandling om Jacob Baldes jesuitiska meditationsdrama "Jephtias"(1654).

Min utbildning baseras på en Magister artium i språk- och litteraturvetenskap och klassiska språk från Tyskland som inkluderar studier i filosofi, statskunskap, pedagogik och historia vid universitet i Braunschweig, Hamburg och München.

Sedan 2003 undervisar jag inom Intermedialitet och sedan 2005 i retorikens historia vid Enheten för Medier, kommunikation och journalistik.
Jag har tidigare verkat som gymnasielärare i Ystad, Lund, Gilching (Tyskland) och som PR-ansvarig för ett företag i Tyskland

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsområden kretsar kring frågan hur mediernas historiska och nutida samspel mellan text, bild och ton påverkar vår förståelse av bl.a. emblematik, meditationsböcker och skådespel. Här ingår genreforskning som ett viktigt fält.
Jag har också fördjupat mig i retorikens och reklamens intermediala historia där jag är fram för allt intresserad av att belysa estetiska, ekonomiska och retoriska effekter i olika genrer och medier.
T.ex. har jag diskuterat Astrid Lindgrens värld både som allkonstverk och reklamfenomen i moderna medier.

Mellan 2007 och 2008 deltog jag i det nederländska "Emblem Project Utrecht".

Mina nuvarande projekt kretsar kring

- definitionen av barocken som stil och epok och bibelns betydelse för litteraturen (lexikonartikel för Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR)),

- utvecklingen av genren tragedi och dess definition i barocken (kan det finnas det tragik i en kristen världsbild? Vilken roll spelar offret?)

- samspel och betydelse av musik som integrerad del i teaterspel

- transformation av poetiska texter till film (adaption)

- text-och bildrelationen i barocktexter (frontispisens betydelse för ett tryckt verk)

- den intermediala relevansen av illustrationer och titeln i paratexten för tolkningen av A.S. Byatts "The Matisse Stories"

- utveckling av en intermedial retorikmodell

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (9 st)

Konferensbidrag (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Heidrun Führer

Universitetslektor

  • Avdelningen för intermediala studier
  • Avdelningen för modevetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post heidrun.fuhrerkultur.luse

Telefon 046–222 32 52

Mobil 073–989 62 36

Rum LUX:C340

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för intermediala studier)
Campus Helsingborg, Box 882, 25108 Helsingborg (Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15