Person

Inger Lövkrona

Professor emerita

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post inger.lovkronakultur.luse

Mobil 073–405 21 46

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i etnologi vid Lunds universitet sedan 2001, numera emerita. Genusforskare inom temat kön, våld och sexualitet med historisk inriktning. Min pågående forskning rör genusrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor samt våld mot och av unga.

Under åren 2016 - 2017 har jag haft ett uppdrag som nationell expert för EIGE (European Institute for Gender Equality). Uppdraget har rört datainsamling av våld mot kvinnor.

Jag har under en tioårs-period utbildat seniora forskare och lärare i genusintegrerat akademiskt ledarskap - AKKA - samt nu senast genomfört ett mentorprogram för postdocs - Mentoring for change.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Inger Lövkrona

Professor emerita

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post inger.lovkronakultur.luse

Mobil 073–405 21 46

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15