lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lärare vid institutionen för kulturvetenskaper och undervisar två kurser som handlar om hållbar mat och gastronomy. Innan jag flyttade till Lund undervisade jag om mat och materiell kultur vid Islands Universitet.

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jón Thor Pétursson

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jon_thor.peturssonkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 072–023 83 49

Rum LUX:A412

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30