lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Från början stod det klassiska bondesamhället i fokus och jag analyserade det med utgångspunkt från de många ogifta mödrarnas situation: "Horan i bondesamhället" (1977). Inom projektet "Kultur och klass" blev temat kulturkrocken mellan bönder och den framväxande borgerligheten:"Den kultiverade människan" (1979) och detta följdes så upp i en studie av samhälls-och kulturbygget under mellankrigstiden: "Modärna tider" (1985). Kropp,ras och hygien var där ledteman.
Forskningen under senare år har följt två huvudspår. Å ena sida ett intresse för den roll som känslor och erfarenheter spelar i kulturen. Det syns bl a i böckerna "Berörd" (2012) och "Being There" (2003), där jag strävat efter att slå broar mellan den filosofiska fenomenologin och praktisk, etnologisk kulturanalys. Å den andra sidan en inriktning på fostran och identitesformande strukturer i det svenska samhället, något jag tagit upp böcker om sjukskrivningar "I ohälsans tid" (2009), utbildning "Ljusnande framtid(1998)och ungdomskultur "Dansbaneeländet"(1988). Minnespolitik i Europa "Minnesmärken"(2007) och och riktningar inom europeisk forskning "Blackwell Companion to the Anthropology of Europe" (2012) har också varit viktiga temata. Sedan 2009 arbetar jag som Professor II vid Agderforskning i Kristiansand, Norge och har där möjlighet att återknyta till jämförelser av skandinavisk kultur jag inledde under åren på 90-talet som heltidsanställd professor i Bergen, Norge.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (3 st)
  • Frykman, J. & Ehn, B. (2007). (Red.) Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden. Carlsson Bokförlag.
  • Frykman, J. & Gilje, N. (2003). (Red.) Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Nordic Academic Press.
  • Frykman, J. & Niedermüller, P. (2003). (Red.) Articulating Europe: Local Perspectives. Museum Tusculanum Press.
Artiklar (7 st)
  • Hammarlin, M.-M., Frykman, J., Rothstein, B. & Schierenbeck, I. (2009). Sense of Community: Trust, Hope and Worries in the Welfare State. Ethnologia Europaea, 39:1, 5-74. Museum Tusculanum Press.
  • Frykman, J. (2007). Där monumenten står i vägen. Minnen mellan partisaner och Jules Verne. Tidsskrift for kulturforskning, 1-2, 27-40. Novus Forlag.
  • Frykman, J. (2006). Ting som redskap. Rig, 2, 65-77. Föreningen för svensk kulturhistoria.
  • Frykman, J. (2005). Bracketing. Ethnologia Europaea, 35, 47-52. Museum Tusculanum Press.
  • Frykman, J. & Löfgren, O. (2005). Kultur och känsla. Sosiologi i dag, 1, 7-34. Novus Forlag.
  • Frykman, J. & Löfgren, O. (2004). Hur känns kultur?. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 4, 2-20. Föreningen Kulturella perspektiv.
  • Frykman, J. (2003). Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europaea, 47-68. Museum Tusculanum Press.
Bokkapitel (15 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Jonas Frykman

Professor emeritus
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.frykmankultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30