Person

Jonnie Eriksson

Lärare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonnie.erikssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

f. 1978, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, fil. mag. i filmvetenskap, fil. kand. i litteraturvetenskap.

Min inriktning är mot kontinentalt tänkande i modern tid, särskilt fransk filosofi och kulturteori, med ett visst sidointresse för filosofiska och litterära aspekter av den antika grekiska kulturen. Jag är speciellt intresserad av att se samspelet mellan estetiska uttryck och naturfilosofiska föreställningar, i synnerhet som dessa angår människans försök att definiera och representera sin mänskliga natur.

Till mina forskningsämnen hör i främsta rummet Gilles Deleuze, Giorgio Agamben och fenomenologi, med allmän hänsyn till problematiken kring humanism, posthumanism och biopolitik.

Forskning

Mina intresseområden avspeglar sig i min avhandling "Monstret & människan" (publicerad hösten 2010). Jag studerar här hur idéer om det omänskliga eller det icke-mänskliga förändras från 1500-talet till sent 1900-tal (från renässanshumanism till posthumanism), med fokus på kirurgen Ambroise Paré och filosofen Gilles Deleuze.

Jag forskar nu kring synen på begär i modern fransk filosofi, med fokus på fenomenologi och Deleuze, och planerar en studie om Deleuzes filmteori som en naturfilosofi, ur ett nymaterialistiskt perspektiv.

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Vid Lunds universitet undervisar jag huvudsakligen i kurser rörande kontinentalt tänkande, fransk filosofi, global kultur, världshistoria och medicinens idéhistoria.

Sedan 1999 har jag även undervisat i filmvetenskap och sedan 2001 i idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad, där jag även är programansvarig för Kulturprogrammet.

Jonnie Eriksson

Lärare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonnie.erikssonkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15