lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

f. 1978, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, fil. mag. i filmvetenskap, fil. kand. i litteraturvetenskap.

Min inriktning är mot kontinentalt tänkande i modern tid, särskilt fransk filosofi och kulturteori, med ett visst sidointresse för filosofiska och litterära aspekter av den antika grekiska kulturen. Jag är speciellt intresserad av att se samspelet mellan estetiska uttryck och naturfilosofiska föreställningar, i synnerhet som dessa angår människans försök att definiera och representera sin mänskliga natur.

Till mina forskningsämnen hör i främsta rummet Gilles Deleuze, Giorgio Agamben och fenomenologi, med allmän hänsyn till problematiken kring humanism, posthumanism och biopolitik.

Forskning

Om forskningen

Mina intresseområden avspeglar sig i min avhandling "Monstret & människan" (publicerad hösten 2010). Jag studerar här hur idéer om det omänskliga eller det icke-mänskliga förändras från 1500-talet till sent 1900-tal (från renässanshumanism till posthumanism), med fokus på kirurgen Ambroise Paré och filosofen Gilles Deleuze.

Jag forskar nu kring synen på begär i modern fransk filosofi, med fokus på fenomenologi och Deleuze, och planerar en studie om Deleuzes filmteori som en naturfilosofi, ur ett nymaterialistiskt perspektiv.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Vid Lunds universitet undervisar jag huvudsakligen i kurser rörande kontinentalt tänkande, fransk filosofi, global kultur, världshistoria och medicinens idéhistoria.

Sedan 1999 har jag även undervisat i filmvetenskap och sedan 2001 i idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad, där jag även är programansvarig för Kulturprogrammet.

Jonnie Eriksson

Universitetslektor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Avdelningen för digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonnie.erikssonkultur.luse

Rum LUX:C354

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30