lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap sedan hösten 2013.

Mitt forskningsintresse rör frågor kring folkbibliotekets demokratiska funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet samt hur detta kommer till uttryck i praktiken.

Jag undervisar även på kandidatutbildningen i Digitala kulturer.

Jag har en bakgrund inom mänskliga rättighetsområdet och har tidigare arbetat med frågor som rör barn och ungas rättigheter i asylprocessen.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Lisa Dahlquist

Doktorand
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.dahlquistkultur.luse

Telefon 046–222 30 22

Rum LUX:C414

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30