Person

Lisa Olsson Dahlquist

Gästlärare

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.olsson_dahlquistkultur.luse

Rum LUX:C429

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer.

Mitt forskningsintresse rör framförallt frågor kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I min avhandling "Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid" undersöker jag dessa frågor i relation till hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Jag undervisar bland annat om demokrati och nya medier, digitala bibliotek, digital kulturteori och nyinstitutionell teori.

Jag har en bakgrund inom mänskliga rättighetsområdet och har tidigare arbetat med frågor som rör barn och ungas rättigheter i asylprocessen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Lisa Olsson Dahlquist

Gästlärare

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.olsson_dahlquistkultur.luse

Rum LUX:C429

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15