lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap och i digitala kulturer.

Mitt forskningsintresse rör framförallt frågor kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande funktion i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I min avhandling "Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid" undersöker jag dessa frågor i relation till hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för (digital) delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Jag undervisar bland annat om demokrati och nya medier, digitala bibliotek, digital kulturteori och nyinstitutionell teori.

Jag har en bakgrund inom mänskliga rättighetsområdet och har tidigare arbetat med frågor som rör barn och ungas rättigheter i asylprocessen.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lisa Olsson Dahlquist

Forskare
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lisa.olsson_dahlquistkultur.luse

Telefon 046–222 31 34

Rum LUX:C429

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30