Person

Måns Holst-Ekström

Universitetsadjunkt

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mans.holst-ekstromkultur.luse

Telefon 046–222 09 40

Rum LUX:C433

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min undervisning vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier är främst inriktad på perioden fr.o.m. renässansen till tiden för franska revolutionen. Studier och forskning i Italien – med inriktning på högrenässansens måleri och manierismens villaarkitektur – är en viktig del av min bakgrund inom ämnet. Jag undervisar och handleder också studenter på vårt MA-program i Visual Culture.

Parallellt med verksamheten vid universitetet arbetar jag som kritiker inom det samtida konstfältet, med dagskritik, artiklar och katalogessäer. Jag har också arbetat med utställningar, bl.a. på Nationalmuseum 2005.

För kritikern är frågan om hur man med ord relaterar till konstnärliga uttryck som bilder m.m. central. Erfarenheterna av detta och min bakgrund som konsthistoriker har lett till en omfattande verksamhet som lärare och handledare vid konstnärliga och gestaltande utbildningar som de vid Konsthögskolan i Malmö, Kungl. Konsthögskolan och Alnarps landskapsarkitektutbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Måns Holst-Ekström

Universitetsadjunkt

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mans.holst-ekstromkultur.luse

Telefon 046–222 09 40

Rum LUX:C433

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15