Person

Måns Holst-Ekström

Universitetsadjunkt

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mans.holst-ekstromkultur.luse

Telefon 046–222 09 40

Rum LUX:C433

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min undervisning vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier är främst inriktad på perioden fr.o.m. renässansen till tiden för franska revolutionen. Studier och forskning i Italien – med inriktning på högrenässansens måleri och manierismens villaarkitektur – är en viktig del av min bakgrund inom ämnet. Jag undervisar och handleder också studenter på vårt MA-program i Visual Culture.

Parallellt med verksamheten vid universitetet arbetar jag som kritiker inom det samtida konstfältet, med dagskritik, artiklar och katalogessäer. Jag har också arbetat med utställningar, bl.a. på Nationalmuseum 2005.

För kritikern är frågan om hur man med ord relaterar till konstnärliga uttryck som bilder m.m. central. Erfarenheterna av detta och min bakgrund som konsthistoriker har lett till en omfattande verksamhet som lärare och handledare vid konstnärliga och gestaltande utbildningar som de vid Konsthögskolan i Malmö, Kungl. Konsthögskolan och Alnarps landskapsarkitektutbildning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina studier av villaarkitekturen har kommit att inbegripa både byggnader och landskap. Detta har lett mig in på ett intresse för landskapets olika former. I Inside the Garden: An Essay with an Hypothesis Concerning the Central Fountain of Cardinal Gambara’s Giardino at the Villa Lante in Bagnaia (Malmö Art Academy Yearbook 1996-97, Lund University, 1997) skriver jag om en av de mest kända manieristiska villorna, Villa Lante, norr om Rom.

Essän Idea Landscapes (i Landscape Architecture Europe, On Site, Birkhäuser, 2009) behandlar alternativa närmanden till landskapet i gränszonen mellan landskapsarkitektur och fri konst under de senaste fyra decennierna.

2009 slutförde jag arbetet med en artikel om jordbruk och skogsbruk i konsten i Sverige under 1900-talet, avsedd för en antologi om de svenska areella näringarnas historia och geografi under förra seklet, på uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (ännu ej publicerad).

Vid universitetets pedagogiska utvecklingskonferens 2009 presenterade jag ett paper: Exkursionen som pedagogisk möjlighet inom humaniora (se Proceedings, Utvecklingskonferens 09, Lunds universitet, 2009).

Jag har nyligen påbörjat en arkitekturhistorisk studie av Malmös förste stadsarkitekt, William Klein, och hans verksamhet.

Intresset för Italien har även resulterat i konstnärligt utvecklingsarbete: Italomemer – föreställningar om Italien, vid Kungl. Konsthögskolan (se http://www.italomemer.se/), påbörjat 2008.

Böcker (1 st)

 • Holst-Ekström, M. (1996). Raphael's Madonna of the Goldfinch, Copies and the Abbey of Vallombrosa Reconsidered, appendix: 1867-70, the Vallombrosa Arguments in Letters and Publications. Licentiatavhandling.

Redaktörskap (1 st)

 • Holst-Ekström, M. (2007). (Red.) Gora & Bandolin, samarbeten 1992-1998 och nya aktiviteter. Skissernas museum, Lund.

Bokkapitel (9 st)

 • Holst-Ekström, M. (2012). A Space to Explore, Places to Remember. I Diedrich, L. (Red.) Light Volumes: art and landscape by Monika Gora (pp. 46-49). Birkhäuser Verlag.
 • Holst-Ekström, M. (2011). Från Spadarvet till Kokapell: Jordbruk och skogsbruk i konsten. I Antonson, H. & Jansson, U. (Red.) Jordbruk och skogsbruk i Sverige - studier av de areella näringarnas geografi och historia (pp. 486-502), nr 53. Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien.
 • Holst-Ekström, M. (2011). From A Farm to Cow Chapel: Farming and Forestry in Art. I Hans, A. & Jansson, U. (Red.) Agriculture and Forestry in Sweden Since 1900 - geographical and historical studies (pp. 513-530), No 54. The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.
 • Holst-Ekström, M. (2009). Idea Landscapes - Experiential Movement and the Creative Eye. I Diedrich, L., Adam, H., Hendriks, M. & Kacan, A. (Red.) On Site, Landscape Architecture Europe (pp. 175-177). Birkhäuser Verlag.
 • Holst-Ekström, M. (2007). Magnificens. I Holst-Ekström, M. (Red.) Gora & Bandolin, samarbeten 1992-1998 och nya aktiviteter (pp. 6-9). Skissernas museum, Lund.
 • Holst-Ekström, M. & Wizén, P. (2007). Espace libre. I Mühleisen, W. & Sverre, C. (Red.) Meningen med sex: Noen kunstnerlige, populaerkulturelle og vitenskaplige undersökelser (pp. 9-16). Pax Forlag.
 • Holst-Ekström, M. (2005). Mellan frånvaro och karnevalism. I Holger, L. (Red.) Kroppen. Konst och vetenskap (pp. 122-141), Nationalmusei utställningskatalog nr 642. Nationalmuseum.
 • Holst-Ekström, M. (2002). Konsten och den platta staden. I Johansson, S. (Red.) Konstguide: skulpturer och minnesmärken i Malmö 2001 (pp. 7-9). ABF.
 • Holst-Ekström, M. (1997). Inside the Garden: An Essay with an Hypothesis Concerning the Central Fountain of Cardinal Gambara's Giardino at the Villa Lante in Bagnaia. I Nacking, Å. (Red.) Yearbook Malmö Art Academy 1996-97. Malmö Art Academy.

Konferensbidrag (2 st)

 • Holst-Ekström, M., Hildeman Sjölin, C. & Fritz, B. (2010). Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt.
 • Holst-Ekström, M. (2009). Exkursionen som pedagogisk möjlighet inom humaniora. I Sonesson, A. & Almén, G. (Red.) Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009 (pp. 98-103). Lednings- och kompetensutveckling/CED.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

 • Holst-Ekström, M. (2009). Läsaren förlåter allt utom dumhet: Oscar Wilde pekar ut kritikerns dilemma. Paletten, 48-49. Stiftelsen Paletten.
 • Holst-Ekström, M. (2007). Malmö: Hi-jacking a home by landscape and art. Scape Magazine, 70-73.
 • Holst-Ekström, M. (2002). Sinistra karuseller: Per Wizéns "Spin Series". Artes, 28, 98-103. Svenska Akademien.
 • Holst-Ekström, M. & Moreau, R. (2002). Damnatio memoriæ. Ord och bild, 2002, 114-123. P.A. Norstedt & Söner.
 • Holst-Ekström, M. (2001). Kronprinsens drömstad. Area, 56-59. LAR, LAR.

Övrigt (2 st)

 • Holst-Ekström, M. & Hoflund, D. (2009). Italomemer - föreställningar om Italien.
 • Holst-Ekström, M. (2001). What's So Good About Light?. IASPIS - International Artist's Studio Programme in Sweden.

Undervisning

Måns Holst-Ekström

Universitetsadjunkt

 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mans.holst-ekstromkultur.luse

Telefon 046–222 09 40

Rum LUX:C433

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30