Person

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

 • Avdelningen för intermediala studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C341

Allmän forskarprofil:

Gränsöverskridande, tvärvetenskaplig, mångvetenskaplig, dubbla, ja kanske till och med multipla forskarintressen inom det breda fältet kulturvetenskap. Så skulle man kunna ”kategorisera” min forskarprofil – även om begreppet kategori i sig riskerar att skapa problem. Möjligtvis skulle man kunna beskriva mig som en ”levande” interaktiv kategori eller som en dynamisk nominalist. Likt en porös tvättsvamp suger jag åt mig vad sammanhanget erbjuder – om det är tillräckligt intressant och viktigt. Alldeles oavsett så fastnar det alltid något i tvättsvampen. Även smuts kan vara till nytta för tanken.

Mer konkret är jag docent i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier. Som intermedialist står jag med min kropp och mina sinnen inte bara utan också över gränserna och studerar flödet mellan. Ibland kliver jag också in i fält som ligger bortom det estetiska, som medicinsk humaniora och filosofi. Disciplinlös är jag inte.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (11 st)

Recensioner (4 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Allmänt:

 • Augusti 2018–maj 2021: sjukskriven
 • Februari 2022– : sjukskriven

Ansvar:

 • Forskningsansvarig: Intermediala studier. 2020.
 • Skyddsombud: Institutionen för kulturvetenskaper. 2018–2021.
 • Avdelningsansvarig: Intermediala studier. 2016–2018.
 • Avdelningsansvarig: Kulturarbete och intermedialitet. 2009–2012.
 • Kursansvarig: Förlags- och bokmarknadskunskap. 2009–2011.

Redaktörskap:

 • Huvudredaktör för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2016–
 • Medlem i redaktionen för Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. 2013–

Publikationer:

Se länken publikationer (ovan) för det som är publicerat.

Föredrag, forskningsmedverkan och presentationer (för äldre föredrag, se pdf-fil nedan):

 1. Kulturnatten 2019: "Kolon: en essä om smärta, tid och väntan", 10-årsjubileum: LUX 2019.
 2. Kulturseminarium 2018: ”Essän som vetenskaplig form?” och boksläpp (Jag tänker), Lund 2018.
 3. Bokmässan 2017: ”En musikalisk road movie: om den amerikanske jazzmusikern Brad Mehldaus verk Highway Rider – en berättelse i ord, bild och ton”, Göteborg, 2017.
 4. Lund Contemporary 2017: Musik, konst och intermedialitet, Skissernas museum, Lund: "Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna", Lund 350 år, 2017.
 5. Musik och samhälle: Tema Musik och Elektricitet, Lund: "Naturvetenskapliga ideal i svensk elektronisk konstmusik", 2016.
 6. Kulturseminariet, Forskningsnoden Medicinsk humaniora, Lund: "Det autoimmuna jaget - om att sätta gränser", 2016.
 7. Centrum för kognitiv semiotik, Lund: "An Imaginary Musical Road Movie: Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau’s Concept Album Highway Rider", 2016.
 8. Bildningsbyrån – ordförrådet: "ontologi", 2016 (http://urskola.se/Produkter/193248-Bildningsbyran-ordforradet-Ontologi).
 9. Musik och Samhälle: Tema Musik och Kunskap, Lund: "Är musik verkligen en sten? Några reflektioner kring musikens epistemiska och ontologiska egenskaper", 2015.
 10. 17th Nordic Musicological Congress, Aalborg: "Word and Music Studies: Types of Word and Music Relations – A Few Case Studies", 2015.
 11. Medical Humanities Seminar, Lund: "Att leva med diabetes eller vara diabetiker? Ontologiska begrundanden om vad det innebär att leva med en avvikande egenskap", 2015.

Pedagogisk erfarenhet:

 1. Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp), 2005.
 2. Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledning och kursplanering" (4,5 hp), 2009.
 3. Pedagogisk meritportfölj (1,5 hp), 2010.
 4. Forskarhandledning - en introduktion (2 hp), 2013.

Jag är också medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen HEX (Humanistisk EXperiementgrupp) vid Lunds universitet. Gruppen består av forskare från olika ämnen vid de humanistiska fakulteterna som försöker hitta nya tvärvetenskapliga och kvalitetshöjande former för humaniora.

Övrigt:

 1. Peer Review-granskare för Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research
 2. Peer Review-granskare för Svensk Tidskrift för Musikforskning (STM)
 3. Peer Review-granskare för Management and Organizational History (MOH)
 4. Peer Review-granskare för Journal of Aesthetics & Culture (JAC)
 5. Peer Review-granskare för Danish Musicology Online (DMO)
 6. Ledamot i betygsnämnden för Katarina Botwids avhandling, The Artisanal Perspective in Action (2016)
 7. Ingår i forskningsnoden för estetiska studier, Lunds universitet
 8. Ingår i forskningsnoden för populärkultur, Lunds universitet
 9. Tidigare vice ordförande för Tobias Norlindsamfundet för musikforskning
 10. Medlem i The International Association for Word and Music Studies (WMA)
 11. Medlem i Svenska samfundet för musikforskning (SSM)
Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

 • Avdelningen för intermediala studier
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C341

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15