lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i idé- och lärdomshistoria. Mina forskningsintressen kretsar kring humanvetenskapernas historia i allmänhet, och historiografins historia i synnerhet. För närvarande undersöker jag förbindelserna mellan svensk antikvarisk forskning under den tidigmoderna perioden och dess utländska motsvarigheter.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Matthew Norris

Projektledare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post matthew.norriskultur.luse

Telefon 046–222 31 79

Rum LUXC345

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30