Person

Matthew Norris

Universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post matthew.norriskultur.luse

Telefon 046–222 31 79

Rum LUX:C345

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskare i idé- och lärdomshistoria. Mina forskningsintressen kretsar kring humanvetenskapernas historia i allmänhet, och historiografins historia i synnerhet. För närvarande undersöker jag kulturarvstänkandets förhistoria i tidigmodern Europa.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (7 st)

Recensioner (3 st)

Undervisning

Matthew Norris

Universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post matthew.norriskultur.luse

Telefon 046–222 31 79

Rum LUX:C345

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15