Person

Monica Libell

Universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post monica.libellkultur.luse

Telefon 046–222 09 48

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Lärare och forskare i idé-och lärdomshitoria. Jag skrev min avhandling inom området historiska moralteorier, där jag undersökte djuretik hos tre tyska intellektuella under 1800-talet: filosofen Arthur Schopenhauer, antivivisektionisten och läkaren Ernst Grysanowski samt filosofen, läkaren, teologen och missionären Albert Schweitzer (Nobelpriset 1952).

Jag har behållit mitt intresse för djuretik men även jobbat med medicinhistoria, begreppshistoria och ganska nyligen antikens idéhistoria.

För närvarande jobbar jag dels med begreppet antropomorfism som en förlegad positivistisk position och dels med ett större projekt om idén om människan och hur hon tolkats i 1700-talets debatt om Homo sapiens och i människorättstanken. Teoretiskt utgår jag från ett posthumanistiskt perspektiv där människan idémässigt kontrasteras mot djuret. Denna dikotomi som har kluvit människan i själ och kropp har följt förståelsen av människan genom hela den västerländska idéhistorien och kvarstår än idag.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Monica Libell

Universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post monica.libellkultur.luse

Telefon 046–222 09 48

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15