Person

olof.sundinkultur.luse | 2021-12-16
Olof Sundin

Professor

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig

  • Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2003 och är sedan 2012 professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

I min forskning intresserar jag mig för informationspraktiker, källkritik och tillit, medie- och informationskunnighet, digital kultur, informationssökning samt kunskapsbildning och trovärdighet. De senaste åren har jag forskat om sökmotorers roll i vardagen (Invisible search and Online Search Engines: The Ubiquity of Search in Everyday Life) och medie- och informationskunnighet (Paradoxes of Media and Information Literacy: The Crisis of Information.

Jag undervisar fr a på ABM-mastern samt ansvarar för forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap. En annan viktig utmaning jag arbetar med är att förbereda nya generationers bibliotekarier och andra informationsspecialister för de förändringar som sektorn genomgår. Genom forskarutbildningen engagerar jag mig för ämnets utveckling och för nya generationers forskare.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Olof Sundin

Professor

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

FFU-ansvarig

  • Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15