Person

Robert Thavenius

Forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt projekt har varit fokuserat på Nationalmuseum under perioden 1885–1920. Avhandlingen tydliggjorde med hjälp av sociala strukturindikatorer vilka som deltog i besluten kring museets inköpsnämnds förvärv av oljemålningar. Årliga urval som gjordes bland konstverk skapade av vid tiden levande svenska konstnärer. Sociologer som Pierre Bourdieu, Erik Olin Wright och Göran Therborn har bidragit till studiens tolkningsram.

Avhandlingens andra hälft fokuseras på de konstnärer och oljemålningar som valdes ut av inköpsnämnden. En urvalsprocess som sätts in i de sociala strukturer som präglade motsättningarna inom det svenska samhället och konstfältet under den studerade perioden.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

På min meritlista finns utbildningsexamina som fil.dr i konsthistoria, fil.dr i ekonomisk historia, fil.mag. i pedagogik och rektorsprogrammet. Utbildningar som givit visst stöd när jag i arbetslivet fungerat som företagare, konsult, föreläsare, gymnasielektor, gymnasierektor och forskare.

Robert Thavenius

Forskare

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15