Person

Robert Thavenius

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt projekt är fokuserat på Nationalmuseum under perioden 1885–1920. Licentiatuppsatsen tydliggjorde med hjälp av sociala strukturindikatorer vilka som deltog i besluten kring museets inköpsnämnds förvärv av oljemålningar. Årliga urval som gjordes bland konstverk skapade av vid tiden levande svenska konstnärer. Sociologer som Pierre Bourdieu, Erik Olin Wright och Göran Therborn har bidragit till studiens tolkningsram.

Avhandlingens andra hälft fokuseras på de konstnärer och oljemålningar som valdes ut av inköpsnämnden. En urvalsprocess som sätts in i de sociala strukturer som präglade motsättningarna inom det svenska samhället och konstfältet under den studerade perioden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

På min meritlista finns utbildningsexamina som fil.lic. i konsthistoria, fil.dr. i ekonomisk historia, fil.mag. i pedagogik och rektorsprogrammet. Utbildningar som givit visst stöd när jag i arbetslivet fungerat som företagare, konsult, föreläsare, gymnasielektor, gymnasierektor och forskare.

Robert Thavenius

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15