Person

Robert Thavenius

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mitt projekt är fokuserat på Nationalmuseum under perioden 1885–1920. Licentiatuppsatsen tydliggör med hjälp av ett antal sociala strukturindikatorer vilka som deltog i besluten kring museets förvärv av oljemålningar. Inköpsnämndens årliga urval gjordes bland konstverk skapade av vid tiden levande svenska konstnärer. Den franska sociologen Pierre Bourdieus teorier har fungerat som huvudsaklig tolkningsram.

Den kommande studien ska undersöka vilka konstnärer och målningar som valdes ut av inköpsnämnden. En urvalsprocess som sätts in i de sociala strukturer som präglade motsättningarna inom det svenska samhället och konstfältet under den studerade perioden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Övriga uppdrag och meriter

På min meritlista finns utbildningsexamina som fil.lic. i konsthistoria, fil.dr. i ekonomisk historia, fil.mag. i pedagogik och rektorsprogrammet. Utbildningar som givit visst stöd när jag i arbetslivet fungerat som företagare, konsult, föreläsare, gymnasielektor, gymnasierektor och forskare.

Robert Thavenius

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post robert.thaveniuskultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30