Person

tobias.lundkultur.luse | 2021-08-20
Tobias Lund

Universitetslektor

  • Avdelningen för musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tobias.lundkultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

FD, universitetslektor musikvetenskap.

Jag är musikvetare med inriktning mot musikhistoria och musikanalys. I min forskning kombinerar jag historiska och musikanalytiska metoder för att försöka förstå hur musiken kan fungera som en latent eller faktisk kraft i ett historiskt sammanhang präglat av sociala, politiska, religiösa och filosofiska mönster och konflikter. Jag intresserar mig också för musikens förhållande till ljudmiljöer av olika slag och för hur den samspelar med andra konstarter.

För närvarande håller jag på att avsluta en bok där jag undersöker tonsättaren Hugo Alfvéns (1872–1960) musikskapande och livsföring i relation till kulturradikala reformrörelser vid sekelskiftet 1900. Boken beräknas komma ut under senhösten 2021.

Inom Lunds universitet undervisar jag i musikvetenskap och är också anställd som producent på musikenheten Odeum, där jag arrangerar offentliga panelsamtal och föredrag om musik.

Sedan 2005 är jag musik- och operakritiker i dagstidningen Sydsvenskan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är inriktad mot analys och tolkning av musikaliska verk och uttryck som meningsbärande och performativa akter i historiska kontexter. Intermedialitet, intertextualitet och hermeneutik är viktiga grundbegrepp, och i forskningen undersöker jag musikens och musikreceptionens förbindelser med annan musik, med verk och genrer inom andra konstarter, med politik, religion, filosofi och massrörelser.

För närvarande arbetar jag på en monografi om tonsättaren Hugo Alfvéns musik i förhållande till reformrörelser och livsfilosofi vid sekelskiftet 1900. Boken kommer att ges ut på Gidlunds förlag med preliminär publicering i november 2021.

I min doktorsavhandling i musikvetenskap (2009) formulerade jag nya insikter i en grupp sånger av Franz Schubert genom att förbinda dem med det tidiga 1800-talets trender inom diktdeklamation och trädgårdskonst och, i nästa led, med några av tidens estetiska och politiska konflikter. Avhandlingen belönades med 2009 års Carl-Allan Moberg-stipendium, som delas ut som pris av Kungl. Musikaliska akademien och Svenska samfundet för musikforskning.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (3 st)

Bokkapitel (3 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (7 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2016–21 var jag styrelseledamot i Svenska samfundet för musikforskning. http://musikforskning.se

2010–19 var jag redaktör för Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish journal of music research (STM–SJM). http://musikforskning.se/stm-sjm/node/14

2012–17 var jag ledamot av Kungl. Musikaliska akademiens forskningsnämnd.

Tobias Lund

Universitetslektor

  • Avdelningen för musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tobias.lundkultur.luse

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15