Person

tobias.lundodeum.luse | 2023-01-16
Tobias Lund

Lärare

  • Musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tobias.lundodeum.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

FD, musikvetenskap.

Jag är musikvetare med inriktning mot musikhistoria och musikanalys. I min forskning kombinerar jag historiska och musikanalytiska metoder för att försöka förstå hur musiken kan fungera som en latent eller faktisk kraft i ett historiskt sammanhang präglat av sociala, politiska, religiösa och filosofiska mönster och konflikter. Jag intresserar mig också för musikens förhållande till ljudmiljöer av olika slag och för hur den samspelar med andra konstarter.

Speltoken: Hugo Alfvén och rosens klang – min bok om tonsättaren Hugo Alfvéns (1872–1960) musikskapande och livsföring i relation till kulturradikala reformrörelser vid sekelskiftet 1900 – utkom på Gidlunds förlag i mars 2022.

2020–22 vikarierade jag som lektor i musikvetenskap och var då kursansvarig för kandidatkursen. Jag är också producent på musikenheten Odeum, där jag arrangerar offentliga panelsamtal och föredrag om musik.

Sedan 2005 är jag musik- och operakritiker i dagstidningen Sydsvenskan.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

2016–21 var jag styrelseledamot i Svenska samfundet för musikforskning. http://musikforskning.se

2010–19 var jag redaktör för Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish journal of music research (STM–SJM). http://musikforskning.se/stm-sjm/node/14

2012–17 var jag ledamot av Kungl. Musikaliska akademiens forskningsnämnd.

Tobias Lund

Lärare

  • Musikvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post tobias.lundodeum.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15