Ylva Haidenthaller är en av 2023 års Rettigstipendiater

Publicerad den 15 januari 2024
Lunds universitets sigill på blå bakgrund.

Kungl. Vitterhetsakademien har beslutat vilka fyra forskare som blir årets Rettigstipendiater. Stipendierna på 100 000 kr går 2023 till en numismatiker och konstvetare, en arkeolog, en historiker och en idéhistoriker. Det alla fyra forskarna har gemensamt, förutom goda forskargärningar, är att de föreslagit innovativa projekt som nyttjar de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

Ylva Haidenthaller, numismatiker och konstvetare vid Lunds universitet, för projektet ”Numismatisk samlingspraktik i 1700-talets Sverige”.

Läs mer om Rettigstipendiet och stipendiaterna på Riksantikvarieämbetets webbplats.