2017 års Cliopris till Charlie Järpvall

Publicerad den 4 oktober 2017

Charlie Järpvall undervisar inom ABM-programmet på Institutionen för kulturvetenskaper och har själv en utbildning som bibliotekarie från den tidigare bibliotekarieutbildningen i Lund.

Han har skrivit avhandlingen Pappersarbete: Formandet av föreställningar om kontorspapper som medium inom ämnet mediehistoria. Nu får han Cliopriset med motiveringen "Charlie Järpvall tilldelas Cliopriset 2017 för sin originella avhandling om kontorspapper som medium. Hans mediehistoriska analyser av standardiseringen och rationaliseringen av 1900-talets vardagliga informationssystem – med fokus på A4-papperet, blanketten och maskinskriverskan – fångar modernitetens drömmar och strider om den perfekta kommunikationen." <link http: www.clio.se cliopriset.html external-link-new-window external link in new>Läs mer på Clios hemsida <link https: www.svd.se sa-fangades-modernitetens-drom-pa-a4-papper external-link-new-window external link in new>Till artikeln i Svenska Dagbladet Grattis!