Årets samtidsdokumentation 2019 tilldelas projektet "Flyktingdokumentation – ett samtidsprojekt"

Publicerad den 10 april 2019

Projektet "Flyktingdokumentation – ett samtidsprojekt" har tilldelats första pris för årets samtidsdokumentation 2019. Priset delas ut av DOSS (Dokumentation av samtida Sverige) under svenska museidagarna i Östersund.

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper, Regionmuseet Kristianstad, Malmö Museer och Kulturen i Lund. Motivationen lyder:
I ett långvarigt, genomtänkt och varierande samarbetsprojekt lyckas de fyra institutionerna belysa ett av de mest brännande och aktuella samhällsområdena i vår samtid. Projektet har arbetat med beprövade etnografiska metoder men har också på ett förtjänstfullt sätt utvecklat nya i samverkan mellan museer, universitet och civilsamhälle. Dokumentationen har genererat ett brett och rikt material som omfattar hela flyktingmottagandet ur skilda perspektiv. Sammantaget är projektet Flyktingdokumentation en gedigen och inspirerande samtidsdokumentation till glädje och nytta för samhälle och museiverksamhet idag, men också för framtida och fördjupande historieskrivning. Grattis till alla medverkande!