Adam Brenthel presenterade forskning på Stramadagen 2018

Publicerad den 17 maj 2018

Adam Brenthel var 16 maj inbjuden till Stramadagen (Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens), som anordnades av bland annat Folkhhälsomyndigheten, för att presentera sin forskning i projektet "Den postantibiotiska eran: Folkliga föreställningar om antibiotikaresistens”. <link file:44222 download file>Program Stramadagen 2018