Ann Steiner prisas av Lars Salviusföreningen

Publicerad den 9 december 2019

Ann Steiner, docent och lektor i förlags- och bokmarknadskunskap har tilldelats ett stipendium på 30 000 kr av Lars Salviusföreningen.

Föreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Stort grattis!