Anslag till fyra forskare av Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

Publicerad den 12 december 2016

Fyra av institutionens forskare har fått forskningsmedel från Erik Philip-Sörensens Stiftelse i 2016 års anslag.

Ludwig Qvarnström (konsthistoria och visuella studier), Susanne Lundin (etnologi), Robert Willim (etnologi) och Olof Sundin (biblioteks- och informationsvetenskap) har fått medel i 2016 års utdelning av anslag: Ludwig Qvarnström
Skissen som konstvetenskaplig metod. En pilotstudie med utgångspunkt i konsthistorikern Ragnar Josephssons verksamhet. Susanne Lundin (tillsammans med Rui Liu, doktorand på Service Management och Margareta Troein Töllborn från Medicinska fakulteten)
Illegal and spurious medicines - a danger to public and personal health. Willim, Robert
Infrastructure Imaginaries - A Cultural Exploration of Emerging and Decaying Technological System. Olof Sundin
Öppna data - Faktas materialitet och fragmentarisering. <link http: www.epss.se utdelade_anslag_2016.html>Se information om utdelade anslag på stiftelsens hemsida