Artikel av Fredrik Hanell publicerad i Information Research

Publicerad den 18 mars 2016

Fredrik Hanells andra artikel i avhandlingen publicerades den 15 mars i open-access tidskriften <link http: www.informationr.net ir infres211.html>Information Research. Läs artikeln här: <link http: www.informationr.net ir>"Information activities and appropriation in teacher trainees’ digital, group-based learning". <link person fredrikhanell>Fredrik Hanell är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap.