Besök och föreläsning av professor Nikolas Rose, King's College, London

Publicerad den 24 mars 2017

Det blev en välbesökt föreläsning med sociologen Nikolas Rose i onsdags om de stora städernas utmaningar. Inte minst lyfte han fram betydelsen av samarbete mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap för att lösa dagens problem i städerna. Han föreläste under rubriken “The Urban Brain: Living in the neuro social city” Nikolas Rose hann också med en intervju innan han åkte tillbaka till London. Intervjun handlade om möjligheterna av samarbete mellan samhällsvetenskap och medicin. Behövs mer sådant för att lösa dagens problem kring hälsa och välmående? Rose delade med sig av många kloka råd. Intervjun kommer vara med i ett tidskriftsnummer som Karolina Lindh och Kristofer Hansson redigerar som ges ut under våren 2018. Foto: Kristofer Hansson.