"Better together" - Susanne Lundin om tvärvetenskaplig forskning