Beviljade anslag av Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad den 17 oktober 2014

Grattis Håkan Jönsson, etnolog, som blivit beviljad medel för projektet ”Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem”.

<link http: anslag.rj.se sv anslag>Läs mer om Håkans projekt här Grattis också till Tom O’Dell som ingår i ett samarbete med Högskolan i Halmstad (Swedish Centre for Applied Social and Cultural Analysis, SCACA) som genom Vaike Fors blivit beviljade medel för projektet ”Känna, forma, dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld. <link http: anslag.rj.se sv anslag>Läs mer om projektet här