Beviljade anslag från Erik Philip-Sörensens Stiftelse 2017

Publicerad den 15 december 2017

Grattis till Sara Kärrholm, Kristofer Hansson och Rachel Irwin som alla fått beviljade anslag!

Sara Kärrholm för projektet, ”Brott lönar sig. Kriminallitteraturförfattaren som föregångare på den svenska bokmarknaden”. Kristofer Hansson för projektet, ”Den post-antibiotiska eran: kulturella perspektiv på den globalt växande antibiotikaresistensen”. Rachel Irwin för projektet, ”The new normal?: Global narratives of violence against healthcare in conflict”.