Beviljade medel från Erik Philip-Sörensens stiftelse

Publicerad den 19 december 2019

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har tilldelat medel till fyra forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

De som fått medel är:
  • Ann-Sofie Klareld: "DNA-analys som kunskapsbas för arkivforskning"
  • Lisa Engström & Lisa Olsson Dahlquist: "Delaktighet i folkbibliotek: krav eller möjlighet?"
  • Karin Gustavsson: "Kulturarvet i korselden. En undersökning av hur Sverige fick en kulturarvspolitik och vilka effekter den har haft"
  • Anna Tunlid: "Hereditas: Genetisk publicering under 100 år"
<link https: www.epss.se utdelade-anslag external-link-new-window internal link in current>Läs mer här

Stort grattis!