Beviljade medel från Vetenskapsrådet

Publicerad den 4 november 2019

Stort grattis till Sanne Krogh Groth, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson som alla tre har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Sanne Krogh Groth har beviljats medel för projektet Java-Futurism: Kronotoper i indonesisk ljudaktivism.

Kristofer Hansson har beviljats medel för projektet Biomodifierande teknologier i förändring: Kulturella perspektiv på ansvarig forskning och innovation inom CRISPR- och stamcellsteknologi.

Gabriella Nilsson har beviljats medel för projektet Influencers livsvärldar. Nytt arbete i en föränderlig tid.

Även Lars-Eric Jönsson har beviljats medel som medsökande för projektet Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker.

Se mer information på <link https: www.vr.se utlysningar-och-beslut beslut-om-bidrag beslut external-link-new-window external link in new>Vetenskapsrådets webbsida