Beviljade medel till Kristofer Hansson

Publicerad den 2 juni 2016

Kristofer Hansson, forskare vid etnologiska avdelningen, är tilldelad medel från Crafoordska stiftelsen för forskningsprojektet ”Den post-antibiotiska eran: kulturella perspektiv på den globalt växande antibiotikaresistensen”. Ett projekt som Adam Brenthel, nydisputerad vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, kommer forska i till hösten. Kristofer har också under våren fått medel för forskningsprojektet "Implementation drivers in biomedical and biotechnological research: Cultural and social perspectives on translation processes and knowledge transfer between basic, translational and clinical science" från forskningsnätverket Bagadilico. Med projektet ingår han också som medsökande i ett av de två kreativa miljöer som fått medel från Medicinska fakulteten. Den kreativa miljön har arbetsnamnet "Spine elimination in neurodegenerative disease. Establishing superresolution microscopy at the Medical Faculty" och leds av Tim Fieblinger. Moa Goysdotter, forskare vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, är anställd i Hanssons forskningsprojekt.