Bidrag från Crafoordska stiftelsen till forskning om street art och ecocriticism

Publicerad den 4 juni 2015

Crafoordska Stiftelsen har nyligen beviljat ett bidrag på 493.000 kronor till <link en the-department staff maxliljefors>Max Liljefors och <link en the-department staff peterbengtsen>Peter Bengtsens forskningsprojekt "Agent of change: an ecocritical study of street art".

"Agent of change" är en vidareutveckling av Liljefors forskningsinitiering "<link projekt>Visual Ecocriticism" och Bengtsens avhandlingsprojekt "<link https: www.academia.edu bengtsen_p._2014_._the_street_art_world street art>The Street Art World" (2014)
.