"Björn Magnusson Staaf: Ett museums uppgift är inte att lägga historien tillrätta"