Björn Magnusson Staaf: Med entré på museerna blir det färre möten mellan människor