Britta Geschwind och Björn Magnusson Staaf har beviljats medel från VR