Charlotte Christensen Nugues och Olof Sundin har beviljats medel av Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Publicerad den 18 januari 2023
Pengar i sedlar utspridda på ett bord. Foto.

Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning har beslutat fördela medel till forskare inom humanistisk vetenskaplig forskning. Vid institutionen för kulturvetenskaper har Charlotte Christensen Nugues och Olof Sundin beviljats medel.

Charlotte Christensen Nugues, Tvång och rädsla som äktenskapshinder. Senmedeltida suppliker till den apostoliska penitentiarian, 390 000 kr.

Olof Sundin, Sökmotorer och kunskapens ordning: Kulturella perspektiv på sökmotorer i samhället, 350 000 kr.

Läs mer på Erik Philip-Sörensens Stiftelses webb.

Grattis!