Charlotte Hagström intervjuas om cykelkurser för vuxna i P1-morgon

Publicerad den 25 januari 2021
En cykel står lutad mot en blå vägg. Foto.

"På senare år har det blivit allt vanligare med cykelkurser för vuxna, framför allt handlar det om kvinnor med utländsk bakgrund som aldrig lärde sig cykla i hemlandet men i Sverige har märkt att det är en fördel att kunna ta sig fram på cykel, på fritiden och i jobbet. Nu pågår det också forskning i frågan. Charlotte Hagström är etnolog vid Lunds universitet och en del av projektet "Cykeln och friheten"."