Chippet i Hannes kropp öppnar dörrar och mäter hälsan – men hur blir det med integriteten?

Publicerad den 7 december 2021

Hannes Sapiens Sjöblad är en teknikoptimist som utforskar hur nya innovationer påverkar människors liv. Han är så kallad biohackare och vill förbättra kroppen med hjälp av teknik. Men alla är inte lika övertygade.

Moa Petersén är docent i digitala kulturer vid Lunds universitet och har bland annat skrivit boken The Swedish microchipping phenomenon, i vilken hon studerat trenden med mikrochip. Hon säger att Sverige överlag är ett väldigt optimistiskt land när det gäller ny teknik. Både sett till nya innovationer, politik och invånarnas användning.

Själv är hon tveksam till hur användbara mikrochip egentligen kommer att vara. Ur ett medicinskt perspektiv skulle de exempelvis kunna användas för att samla in och analysera sjukdomsdata, men att samla in stora mängder data från en bred befolkning riskerar att krocka med fokuset på den enskildes integritet.

Läs artikeln på dn.se (obs! låst artikel)

https://www.dn.se/ekonomi/chippet-i-hannes-kropp-oppnar-dorrar-och-mater-halsan/