David Dunér och Björn Magnusson Staaf har fått vistelser vid Medelhavsinstituten i Rom och Istanbul

Publicerad den 7 januari 2016

Riksbankens Jubileumsfond har utsett forskare som får var sin vistelse vid de svenska forskningsinstituten kring Medelhavet. Totalt är det sex forskare som blivit utsedda och av dem två från Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet!

Professor David Dunér, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Swedenborgs italienska resa
Idéhistoria, Rom 4 månader Björn Magnusson Staaf, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Stadshistoria och fiktion – Oskuldens Museum
Museologi, Istanbul 4,5 månader Grattis! <link http: www.mynewsdesk.com se stiftelsen_riksbankens_jubileumsfond pressreleases sex-forksare-till-medelhavsinstituten-1279809>Läs mer här <link person davidduner>Mer om David Dunér <link person bjornmagnussonstaaf>Mer om Björn Magnusson Staaf