David Dunér skriver om Francis Bacons verk Novum Organum i tidskriften Respons

Publicerad den 15 oktober 2021
Målning. Porträtt av Francis Bacon. Bild
Den engelske filosofen och politikern Francis Bacon (1561–1626). Bild: philosophers.co.uk

"Metoder för att övervinna det mänskliga tänkandets svagheter". Den engelske filosofen och politikern Francis Bacons (1561–1626) verk Novum Organum är en nyckeltext för att förstå den vetenskapliga revolutionen. Här finns det som utmärker den moderna vetenskapens projekt, den empiriska erfarenhetsbaserade kunskapen, observationen och experimentet och tilltron till framsteget och nyttan.

Fyra sekler senare föreligger detta betydelsefulla verk i en fullständig svensk översättning. David Dunér har läst "Novum Organum". (Obs! Låst artikel)