Den inre resan mot en hållbar framtid

Publicerad den 22 maj 2023
Tre personer i en skog. Foto i svartvitt.
Christine Wamsler, Martin Garwicz och Max Liljefors. Foto: Kennet Ruona

Vilka förmågor behöver vi för att stödja ett mer hållbart samhälle? Under en längre tid har vi fokuserat på yttre problem som kräver tekniska, ekonomiska eller medicinska lösningar. Men för att skapa en verklig förändring måste vi också ta itu med de underliggande orsakerna: vår bristande relation med naturen, till andra människor och inte minst till oss själva.

Artikel om samverkansinitiativet Existentiell resiliens: Kontemplation, estetik, medkänsla (ERiCi).

Läs mer på Lunds universitets webb.