Det digitala biblioteket - levande boktips och strukturerad omvärldsbevakning på webben

Publicerad den 30 september 2015

I kursen Det digitala biblioteket har studenterna som läser biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning på ABM-masterns tredje termin haft i uppgift att sätta sig in i en biblioteksverksamhet och sedan utforma en användaranpassad webbplats för biblioteket.

Studenterna har gruppvis fått arbeta med antingen folkbibliotek, högskolebibliotek eller skolbibliotek och webbplatserna som skapats innehåller t.ex. funktioner som levande boktips och strukturerad omvärldsbevakning. Det har varit en mycket rolig kurs att leda och studenterna har verkligen skapat genomtänkta och kreativa webblösningar, säger Fredrik Hanell, kursansvarig för kursen.