En hälsning från Paris av Kristina Lundblad i Svenska Akademiens verksamhetsberättelse

Publicerad den 4 september 2023
Omslag till Svenska Akademiens verksamhetsberättelse. Illustration.

Kristina Lundblad skriver i Svenska Akademiens verksamhetsberättelse om projektet Där litteraturen äger rum. Boken i det offentliga rummet, och intervjuas i samma publikation om bokhyllans förändring genom tiderna.

"Där litteraturen äger rum. Bokhistorikern Kristina Lundblad skickar en hälsning från Paris, där hon studerar böckernas plats i det offentliga rummet" (s. 36).

"Från slott till padda. Vad säger en bokhylla om sin ägare och sin tid? Följ med på en historisk vandring, från 1700-talets kungliga samlingar till 2020-talets #shelfie" (s. 27).

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2022.