Första artikeln i POPULÄR är nu publicerad!

Publicerad den 1 oktober 2019

Forskningsnoden Studier i populärkultur kretsar i hög grad kring e-tidskriften POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research. Och nu är första artikeln publicerad.

Artikeln är skriven av Sofia Sjö, Åbo akademi, och handlar om döden i nordiska filmkomedier.  Tidskriften och artikeln hittar du via länkarna: <link https: journals.lub.lu.se pop external-link-new-window>POPULÄR – Nordic Journal for Popular Culture Research <link https: journals.lub.lu.se pop article view external-link-new-window external link in new>Afterlife, Death Rituals, and (Male) Meaning-Making