Forskningsbidrag för studier om skvaller

Publicerad den 8 maj 2014

Etnologen och medievetaren Mia-Marie Hammarlin har tillsammans med Lars-Eric Jönsson beviljats forskningsbidrag från Ridderstads stiftelse för en studie om skvaller som journalistisk metod.

Genom att undersöka tre historiska, kungliga medieskandaler är syftet med undersökningen att studera en väl använd muntlig arbetsmetod för journalister som vetenskapligt hittills rönt begränsad uppmärksamhet, dvs. skvaller och ryktesspridning. För att göra detta omfattar undersökningen tre fallstudier från sekelskiftet 1900, mitten av 1900-talet samt sekelskiftet 2000. Fallstudierna har alla ett kungligt tema. Anledningen är att den kungliga familjen både är och har varit föremål för intensivt skvaller och massmedial bevakning men också att offentliggörandet av vissa händelser med anknytning till kungafamiljen i sig kan ha skandalösa aspekter. De tre fallstudierna benämns i projektet som: Kungen och kaffeflickorna (2010), Haijbyaffären (1930-, 40- och 50-talen) samt Oscar IIs älskarinnor (det sena 1800-talet). Projektet har titeln: Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder.