Forskningsmedel från Erik Philip-Sörensens stiftelse

Publicerad den 12 december 2013

Erik Philip-Sörensens stiftelse har delat ut anslag till tre forskare vid vår institution.

Erik Philip-Sörensens stiftelse har delat ut anslag till tre forskare vid vår institution.

Gabriella Nilsson, Etnologi: Frisk, aktiv och välbärgad? En etnologisk studie av livet som pensionär på Viktoria Park i Malmö.

Kristiina Savin, Idé- och lärdomshistoria: Social fobi mellan biologi och kultur: social ångest som diagons och folksjukdom.

Robert Willim, Etnologi: The changing micropractices of digital and sensory ethnography. Developing qualitive methods as a creative and pedagogic practice.

Grattis!

<link http: www.epss.se utdelade_anslag.html>Läs mer om utdelade anslag