Forskningsmedel till Kristofer Hansson från Ljudmiljöcentrum

Publicerad den 18 december 2013

Kristofer Hansson, etnolog, har tilldelats 100 000 kronor från Ljudmiljöcentrum för projektet "Fritidens ljudmiljöer. En brukarstudie om fritidens ljudmiljöers betydelse för personer med hörselnedsättning".

I projektet ingår etnologen Åsa Alftberg, sociologen Elisabet Apelmo och historikern Matilda Svensson.

För medlen kommer bland annat en workshop kring handikapperspektiv på ljudmiljöer ordnas under 2014.

Grattis!