Gabriella Nilsson får externa medel från Crafoordska stiftelsen

Publicerad den 5 juni 2014

Pengarna får hon för projektet “Här händer nästan mirakel”. Äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under kolonivistelsen, och verksamhetens implikationer för äldres hälsa och livskvalitet.

Projektet görs i samarbete med Janicke Andersson (projektledare, CASE), Lisa Ekstam (CASE) och Gabriella Nilsson (Institutionen för kulturvetenskaper). Finansierat av Crafoordska stiftelsen (1 000 000 kr). 2014-2016.